Followers

Sunday, 31 January 2010

ഹിസ്ട്രോനിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോര്‍ഡര്‍

ഹിസ്ട്രോനിക് പേഴ്സണാലിറ്റി  ഡിസോര്‍ഡര്‍ .
 എന്നെ  നോക്കു  പ്ലീസ്  എനെ നോക്കു  എന്ന് വിള്ളിച്ചു   പറയുന്ന വിധം   , ശ്രദ്ധ  ആഗ്രഹികുന്നവ്ര്‍ ആണ് ....അതായതു  ഏതു  ആളു കൂട്ടത്തിലും   എല്ലാവരും   എന്നെ ശ്രധികണം എന്ന്   അമിതമായി  ആഗ്രഹികുന്നവര്‍  ആണ് ഇവര്‍.. ഇവര്‍  എല്ലാവരുടെയും  ശ്രദ്ധ  ഇവരില്‍  അല്ല  എങ്കില്‍   ഇവര്‍ക് അത്   ഒട്ടും  സഹിക്കാന്‍  വയ്യ ..ഒരു ചെറിയ  ഒരു കൂട്ടത്തില്‍ പോലും   ഇവരാകണം   പ്രധാന   ശ്രദ്ധ  കഥ പാത്രം,,മറ്റുള്ളവരുമായി  ഇടപെടലുകളില്‍   ഇവര്‍  പലവിധത്തിലും  ഉള്ള  വികാര പ്രകടങ്ങളും  നടത്തിയിര്കും...അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ ,
സെക്സ്ന്റെ(sexnte)   പല  ചേഷ്ടകളും  അവര്‍  കാണിച്ചിരികും, ശ്രദ്ധ എത്തണം  എന്നാണു    മെയിന്‍  വിചാരം.,പിന്നെ ചെറിയ  ഒരു കൂട്ടം ആണെങ്കില്‍  പോലും  അവിടെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കും.....അത്  കൈ  ഓക്കേ  ഓവര്‍  ആയി    വികാരങ്ങള്‍  മുഖത്  കാണിക്കും.....ശരീരം നല്ലപോലെ   എക്ഷ്പൊസെ(expose) ചെയ്താണ്   അവരുടെ  നില്പ് തന്നെ.....ഇപ്പോള്‍  ഒരു പെണ്ണു എങ്കില്‍  അവരുടെ  ഡ്രസ്സ്‌ നെക്ക്  ഒരുപാടു  ഇറക്കി വെട്ടിയിരികും   , ആവശ്യമിലതേയ്  കുബിടാനും  മറ്റും  നല്ല ഉത്സാഹം  ആയിരിക്കും... അലെങ്കില്‍  രണ്ടു  പേര് ചേര്‍ന്ന് നില്‍കുന്ന   അവസരത്തില്‍  അവരുടെ  കൈ മറ്റേ  ആളിന്റെ  തോളില്‍ വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക  പോസില്‍ ആയിരിക്കും    .നില്‍കുക. പിന്നെ ചിരികുന്ന്തോ   ഉറക്കെ ഉറക്കെ  പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കും മൊത്തം ദേഹം കുലുക്കി   ...  ആണ്    , പിന്നെ  ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിനു  പോലും  ഓവര്‍ ആയി റീ ആക്ട്‌    ചെയും.... ഫീലിങ്ങ്സ്‌   ഓക്കേ എനിക്ക് വയ്യ  ഒരു പെരുമഴപോലെ ആണ്... പിന്നെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കും ആണുങ്ങള്‍  ...സ്ത്രീകളോടെ  ഓക്കേ പെട്ട്നു അടുക്കാന്‍  പറ്റും  അവര്ക് .. ശരീരം  കാണികാനുള്ള   ആഗ്രഹം അവര്ക്  ഇല്ലാതെ   ഇല്ല...  സംസാരത്തില്‍   കുറച്ചു സ്വയം പുകഴ്ത്തല്‍ ഉണ്ടകും....ആരെയും അകര്ഷികാന്‍  തക്ക വിധം  മികാവരും സൗന്ദര്യം  ഉള്ളവര്‍ ആകും  ഇല്ലാത്തവരും  ഉണ്ടാകും
എന്നാല്‍  അവര് മറ്റുള്ളവരെ    ആകര്‍ഷിക്കാന്‍    എന്തും ചെയും.... പെട്ട്നു വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍  മിടുക്കര്‍ ആകും ,  ശരീര ഭാഷ  മറ്റുള ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍  വേണ്ടി ഉള്ളതാകും നമള്‍ പലയിടത്തും  ഇതുപോലെ  കാണാറുണ്ടല്ലോ  അല്ലെ...  ഒത്തിരി  സംസാരിക്കും  പക്ഷേ   അതില്‍  ഒട്ടും തന്നെ  സീരിയസ്  ആയ   കാര്യം ഉണ്ടാകില്ല , പറയുന്നത് കേട്ടാല്‍   തോന്നും  തിലകന്‍ ചേട്ടന്‍( പുള്ളി മൊത്തം സീരിയസ് റോള്‍ അനെലോ )
ആണെന്ന് ... പക്ഷെ  ചുമ്മാ കാട്ടികൂട്ടല്‍  ഏന്ന്തന്നെ പറയാം..
                       ഡ്രാമകു  പോകുന്ന    അഭി നേതാവിനെക്കാള്‍ അഭിനിനയികും  ..ഒരു സങ്കടം ഉള്ള  സ്ഥലത്ത് അവര് കേറി ഹെഡ് ചെയ്തു കൊള്ളും... ഇപ്പോള്‍ അവരോടെ ഒരു അടികുടി എന്നുവെച്ചാല്‍  എന്റമ്മോ   അത്രയ്ക്ക് ഓവര്‍ ആയി അവര്    അഭിനയിക്കും .... ഇപ്പോള്‍  നമ്മുടെ വീട്ടില്‍ വന്നു എന്ന് വെയ്ക്ക  നമ്മളെ അവര് അവിടെ ഇരുത്തും  എനിട് അവര്‍ക്കും വീടിലെ സകലകാര്യങ്ങളും  നടത്തുക  ,എന്തൊരു സ്നേഹം എന്ന് നമ്മള്‍ കരുതും... ഇപ്പോള്‍ പെണ് എങ്കില്‍  പോയവീടിലെ ഭക്ഷണം  ഓക്കേ അവര് തന്നെ വിളമ്പി കൊടുക്കും ഹഹ്ഹ അതും   അവിടത്തെ ആണ് ങ്ങള്‍ക്   ..മികതും ഭര്‍ത്താവ്  പറയും  ഭാര്യോടു  നോക്കെടി കണ്ടു  പഠികെടി  എന്ന് ..അലെങ്കില്‍  അമ്മമാര് പറയും  നോകെടി  നോക്കു  എന്തൊരു സ്നേഹം എന്ന് അവര് മിക്കതും   വന്നാല്‍ അമ്മമാരെ ഓക്കേ കേട്ടിപിടിക്കും    ഉമ്മ കൊടുക്കാന്‍ ഓക്കേ എന്തൊരുഇഷ്ടമാനെണോ  സ്നേഹിച്ചു  കൊല്ലും  കൊച്ചു പിള്ളാരേ ഓക്കേ.. .. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല്‍  എല്ലാവരെയും  അവര് കയില്‍എടുക്കും ..പണി എടുക്കാന്‍  ഒനും ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല   നോട്ടം ഉണ്ട്  എതിര്‍ ലിംഗത്തില്‍  പെട്ടവരോട് പലരും അതില്‍  മയങ്ങി  വീഴും ഒരിക്കലും അവരുടെ കൂടെ  നടകുന്നവര്ക് അവരെ    പറ്റി  ഒരു  സംശയവും തോന്നില  ..അത്രക്ക് നമ്മളെ അവര് മയക്കും  ബന്ധങ്ങള്‍  ഉണ്ടാക്കാന്‍  നല്ല മിടുക്കാണ്‌.   പലപോലും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളില്‍ കാണിക്കുന്ന അടുപ്പം കണ്ടാല്‍  അത്രക്  ആത്മാര്‍ത്ഥതയായി        നമ്മുക്ക് തോന്നും  എന്നാല്‍  അവര്‍  ഒരികളും  ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉള്ളവര്‍  ആയിരികില്ല   ... ഉള്ളതിന്റെ  ഇരട്ടി കാണിക്കും എന്ന് ചുരുക്കം..ഒരാള് പോയാല്‍ മറ്റൊരാള്
ഇതാണ് അവരുടെ രീതി....പലപോലും നമ്മുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥ  മിത്രം എന്ന് വെയ്കും  അവര് നമ്മുടെ കൂടെ നടകുമ്പോള്‍ പോലും   അവരുടെ ബോഡി ഭാഷയില്‍ മറ്റുള്ളവരെ   ആകരഷികാനുള്ള    ഭാവം ആകും.. അവരുടെ ഓവര്‍ വര്‍ത്തമാനവും  കാട്ടികുട്ടലും  നമ്മള്  പറയും  ഡാ പാവമാനെട ,  മനസ്സില്‍  ഒനുംമില്ലെട ..ഏന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പികാന്‍  തക്ക കഴിവും ഉണ്ടാകും   .. ഏതു   സാഹചര്യവും  അഡ്ജസ്റ്റ്  ചെയാനും   അവര്ക് സാധിക്കും... ഹെല്പ് ചെയാന്‍ ഓക്കേ ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല ,  പിന്നെ ഒത്തിരി മറ്റു  ബന്ധങ്ങള്‍ അവര് ഉണ്ടാക്കും . തന്നിലേക് ശ്രധവരണം എന്നു   ആണ്  അല്ലോ   .. ഭര്‍ത്താവിനു  പോലും ഭാര്യുടെ അഭിനയം അറിയില്ല...ഇതെല്ലം ഇവരുടെ  വ്യക്തിത്വ തകരാറ്  ആണ്,.ഇവര്‍ക്ക്   ഒരു ഭാഗ്യം ഉള്ളത്   എന്താന്ന്  വെച്ചാല്‍    ഇപ്പോള്‍  ഒരു അമ്മ അലെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ,ഓര്‍ ഭാര്യാ
 ഇവര്‍  ഇവരുടെ കള്ളത്തരം  പിടിച്ചാല്‍  ആ  നിമിഷം ഓവറായി  അഭിനയിക്കും , ബോധം കേട്ട് വിഴാനും , അസുഖം  വരുത്താനും  അവര്ക് സാധിക്കും ബ്ലഡ്‌ പ്രഷര്‍ ഓക്കേ കൂടാന്‍ സാധിക്കും  ..പെട്ടന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷികും  അതിനാല്‍   തന്നെ നമ്മുക്ക് ഇവരെ പെട്ടന് പിടിക്കാന്‍  സാധികില്ല ..അത്രക് നമ്മളെ അവരുടെ സ്നേഹവലയില്‍ നിര്‍ത്തും... ആരോടും കേറി സംസരികാനും .കൊഞ്ചി കിണ്‌ങ്ങാനും  ഒരു മടിയുമില്ല ..ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായോ   ഇങ്ങിനെ  ഉള്ള ആളുകളെ ,,.എന്റെ  അറിവില്‍ തന്ന  ഒരുപാടു പേരെ കണ്ടിടുണ്ട് ..നിങ്ങളോ??..കുറച്ചു  കാണികാനുള്ള  പ്രവണത  ഉണ്ട് ..ഇതുപര്ഞ്ഞു  എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിച്ചാല്‍ മാത്രമ്മേ അവര് ഹിസ്ട്രോനിക് എന്ന് പറയാവു കേട്ടോ....ഇത്  പോലെ  ഉള്ള ആളുകളെ   നിങ്ങള്‍  കണ്ടിട്ടിലെ ?


                Wednesday, 27 January 2010

personality disorder

എല്ലാവരും  ഫോട്ടോസ്  കണ്ടു  ഇരികുമ്പോള്‍   ഇടക്ക് ഒന്ന്   ഒരു സീരിയസ്   വിഷയം പറയാന്‍  ഞാന്‍  ശ്രമികുകയാണ് ....അതാന്നു    personality  disorders...ഓരോ   വ്യക്തിയും   വ്യത്യസ്തമായ  വ്യക്തിത്വം  സൂക്ഷികുന്നവര്‍ ആണ്.. എവിടെ  ഒരുപാടു  ആളുകളെ  കാണുമ്പോള്‍ നാം തെറ്റിധരികാറുണ്ട്...പക്ഷേ  ഇതൊരു അസുഖം  ആണ് എന്ന് പലരും അറിയാറില്ല.....ഇത് വായിച്ചാ ശേഷം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്‌  നിങ്ങളില്‍   പലരും  പറയും  അയ്യോ  ഇതുപോലെ ഉള്ള  ആളുകളെ    അറിയാം എന്ന്....അതിനുമുന്‍പ്‌   എന്താന്ന് ഒരു  നല്ലൊരു  വ്യക്തിത്വം ...പല അഭിപ്രായം ആണ്  എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം... പക്ഷെ   ഇവിടെ  മനശാസ്ത്രപരമായ  ഒരു നിര്‍വചനം  ആണ്  കേട്ടോ  ഞാന്‍   പറയുന്നത്......
 1. സ്വന്തം  കഴിവിനെക്കുറിച്ച് പരിമിതിയെകുരിച്ചും   ഉള്ള  അറിവ്... 
 2. സ്വയം  ഒരു ബഹുമാനം  വേണം ഒപ്പം  മറ്റുള്ളവരെയും   ....
 3.  നമ്മുടെ  അത്യാവശ്യം   ആവശ്യങ്ങളില്‍   ഉള്ള   സംതൃപ്തി...(reasonable  satisfaction in terms of basic  needs..)
 4. ആവശയമില്ലാതേയ്   മറ്റുള്ളവരുടെ  കുറ്റം കണ്ടുപിടികാതേ   ഇരികുക( അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളില്‍  തല ഇടണ്ട എന്ന്  ആഹ്ഹഹ്ഹ....)
 5. വളരെ  വഴക്കമുള്ള   പെരുമാറ്റം .... എന്തിനും  ഏതു   വിധവും   അഡ്ജസ്റ്റ്  ചെയാനുള്ള  കഴിവ്  
വ്യത്യസ്തമായ     അവസരങ്ങളിലും   പിടിച്ചു  നിലുകുവാനുള്ള കഴിവ്...ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്
ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ  കാഴ്ചപാട് ., ശരിയായ   വിധം  ലോകം   നോക്കി കാണുവാനുള്ള  കഴിവ്...ഇത് ഇങ്ങിനെ   ഒരു ട്രെയിന്‍ പോകുന്നപോലെ പോകും   അതിനാല്‍  ഒരുപാടു ഒനും  പറഞ്ഞു മുഷിപ്പികുന്നില.... നേരെ  കഥയിലെക്   കടക്കാം   അല്ലെ...
          കുറെ  തരത്തില്‍  ഉള്ള  വ്യകതിത്വ തകരാറുകള്‍  ഉണ്ടെങ്ങിലും   വളരേ  അധികം കണ്ടുവരുന്നതും  നമ്മള്‍ അറിയാതെ  പോകുന്നതുമായ    പ്രശ്നങ്ങള്‍  ആണ്  പറയാന്‍  ശ്രമിക്കുന്നത് ...\
     ANTI SOCIAL  PERSONALITY  DISORDER
HISTRONIC PERSONALITY DISORDER
BORDERLINE PERSONALITY  DISORDER
OBESESSIVE COMPULSORY  PERSONALITY DISORDER
PARANOID   PERSOANLITY DISORDER
DEPRESSIVE PERSONALITY  DISORDER
SCHIZOTYPAL  PERSOANLITY  DISORDER\
                         ക്ഷമികണം  എല്ലാ  വിവരിക്കാന്‍  ശ്രമികം   പക്ഷേ  ചില  വാക്കുകള്‍  മലയാളം അറിയാത്ത കാരണം ആണ് ..വിവിരണത്തില്‍ നിനും   നിങ്ങള്‍ക്ക്   കാര്യങ്ങള്‍  മനസ്സിലാക്കാം എന്ന്   കരുതട്ടേ  സംശയം
ചോദിക്കാം  കേട്ടോ.. അറിയുമെങ്കില്‍   പറയാം ഹഹഹ...\

ആന്റി  സോഷ്യല്‍ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോര്‍ഡര്‍
 പേര്  കേട്ട് ആരും   പേടികണ്ട  കേട്ടോ ,,,നമ്മുടെ  കള്ളന്മാര്   വരുന്ന  ഗ്രൂപ്പ്‌   ആണ്  ഇത്... ഒരു 15വയസ്സിനു ശേഷം  ആണ്     ഇവരെ  നമ്മുക്ക്   ക്രിമിനല്‍സ്   എന്ന്   വിളിക്കാന്‍  സാധികുക....15  വയസ്സിനു മുന്പ് തന്നെ  ഈ  മഹാന്മാര്  അവരുടെ  തനി നിറം  കാണിച്ചിരിക്കും .,.ഒരു വിഭ്രാന്തി  നിറഞ്ഞ  പെരുമാറ്റം ..ചെറിയ  കാര്യങ്ങളില്‍   ഇവര്‍ പ്രതികരിക്കുന്ന  രീതി  , ഇതെല്ലം  ഓരോ സൂചനകള്‍  ആണ്. സമൂഹത്തിന്റെ  നിയമങ്ങള്‍  തെറ്റികുവാനുള്ള  ഒരു  പ്രവണത   ഇവരില്‍  എപ്പോളും   കാണാം...സ്വന്തം  ജീവിതവും  അതിന്റെ  വരുവരയാമകളും  ഇവര്‍  ആലോചികാറില്ല   മുന്‍പും   പിന്പും   ആലോചികതുള്ള   ഒരു എടുത്തുചാട്ടം ,
ഉറക്കെ  പ്രതികരികാനും   അടിപിടികുടാനും   ഒരു  പ്രവന്നത  ഇവരില്‍ ഉണ്ടാകും... വളരുന്ന  സാഹചര്യങ്ങള്‍    .പലരോടും  ഉള്ള   പ്രതികാരം   ആണ്.... ഇവരില്‍  മികവരും    അപകടങ്ങളില്‍   ചെന്ന്  എപ്പുപ്പം ചാടും ,അന്യന്റെ   മുതല്‍   എടുകുവനുള്ള  പ്രവണത   അവര്ക്  മുന്പില്‍   ആരുടെയും   വിഷമം എന്നൊരു   വിചാരം  ഇല്ല.... ക്രിമിനല്‍  മന്സ്സികവ്സ്ഥ    ഇവരില്‍    എപ്പോളും ഉണ്ടകും    പലരും വേറെ ചില  മാനസികരോഗം ഉള്ളവര്‍ ആകും    വിഭ്രാന്തി, സ്ചിഴോനഫേനിയ    ..എന്നാ ഒരു അസുഖം   മിക്കവാറും   ഉണ്ടാകും , കാണാത്ത  കണ്ടു  എന്ന് പറയാന്‍   ഇത്തിരി   താല്പര്യം   കുടുതല്‍  ആണ്.    പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു   സമര്ത്തികാന്‍  സാധിക്കും .നുണ പറയാന്‍  ഒരു മടിയും  ഉണ്ടാകില്ല.....ബാല്യകാലം   തന്നെ അധികവും   ദുരിതം  നിറഞ്ഞ  ഇവര്‍ക്   ആരുടെയും  വിഷമം അങ്ങിനെ  ഒനും   എല്‍കില     പാലം   കുലുങ്ങിയാലും   കേളന്‍  കുലുങ്ങില്ല  എന്ന്  ചുരുക്കം , ബാല്യത്തില്‍   തന്നെ  ശ്രമിച്ചാല്‍   കുറെ ഒക്കെ  നമ്മുക്ക്  മാറ്റം വരുത്താം.  ഇതെല്ലം നിങ്ങള്ക് അറിയാം   അല്ലെ.... എന്നാല്‍  അടുത്ത ഡിസോര്‍ഡര്‍ , ആണ്  ഏറ്റവും അധികം  കാണുതും  നമ്മ്ളക്   അറിയാതെ  പോകുന്നതും   ...ഹിസ്ട്രോനിക്   ഇവരാണ്    നമമുടെ  നാട്ടില്‍ ഒത്തിരി   പേരെ കാണാം  ഒരു പാട്  അനുഭവവും  ഇവരുടെ   ....ഒരു  അഭിനയ  രാജാവ്‌ ,അലെങ്കില്‍ റാണി   എന്ന് പറയാം   ....നമ്മള്‍    പാവം ഇവരെ  പാവം  അവര് ശുധന്മാരെന്നോ   പൊട്ടികാളികള്‍...എന്നോകെ സ്നേഹത്തോടെ   വിശേഷിപ്പികില്ലേ    അവരന്നു ഇതില്‍   ...
തുടരും

    

  നിറങ്ങള്‍   അവയുടെ  സാനിധ്യം  ശരിക്കും  കണ്ണിന്റെ കുളിര്‍മയാണ്....

  february special...


  ഓരോ  നിമിഷവും  പ്രണയം  നിറയ്ക്കാനായി    ഫെബ്രുവരി  ഇതാ  അടുത്തെത്തി ....ചുവന്ന  റോസാപൂക്കള്‍  തന്‍   ആഴവും   ഗാഡതയും   നിറഞ  പ്രണയം   എല്ലാവര്ക്കും   ആശംസിക്കുന്നു......പ്രണയം സുഖം  ഉള്ള ഒരു  നോവാണ്...  ഈ പൂക്കളെ   നോക്കു ,  ഇടയിലെ മുള്ളുകള്‍  നമ്മളെ വേദനപ്പിച്ചാലും  നാം  ഈപൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു   ....അതുപോലെ പ്രണയം നോവാണ് എന്നാലും അതില്‍  സുഖം  ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ.....


  Thursday, 21 January 2010

  പൌര്‍ണമിയുടെ കണ്ണിലുടെ കണ്ട ചില കാഴ്ചകള്‍


   
   അസ്തമയം   പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത  സൌന്ദര്യം ..കടലില്‍ വെച്ച് തന്നെ  എടുത്ത ഒരു  മനോഹരമായ  ചിത്രം  ഇഷ്ടപെട്ടുവോ..? ..എങ്കില്‍ ഒത്തിരി  ഞാന്‍ എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍  ഉണ്ട്.എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു  പോസ്റ്റ്‌  ചെയാം കേട്ടോ.. 


  പൌര്‍ണമിയുടെ കണ്ണിലുടെ കണ്ട ചില കാഴ്ചകള്‍  Friday, 15 January 2010

  ബാര്‍സിലോന സ്പൈന്‍ ,... സുയസ്സ്കാനാല്‍

   സ്പെയിന്‍
    
   കപ്പല്‍ യാത്രയില്‍  ഓരോ സ്ഥലവും  വിവരിച്ചാല്‍   മാനസ്സപുത്രിയുടെ  സീരിയല്‍  രയ്ടിംഗ്  കുറഞ്ഞാലോ  ...അപ്പോള്‍ അത് വേണ്ട...നമ്മുക്ക്   ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ആക്കാം....അതാകുമ്പോള്‍  സമയം കുറച്ചു മതിയല്ലോ അല്ലെ.? ആദ്യം പോയ സ്ഥലം  സ്പയിന്‍  എങ്കില്‍  ഇടക്ക് സുയാസ്  കനാലിന്റെ   കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ... .അല്ലേ?.. സുയാസ് കനാലില്‍  എത്തുമ്പോള്‍  മികതും  ഷിപ്‌  നിര്തിയിടരുണ്ട്....കാരണം കുറെ  കപ്പലുകള്‍  സിനിമക്ക് ടിക്കറ്റ്‌  എടുക്കാന്‍ നില്‍കുന്നപോലെ  ഉണ്ടാകും  കനാല്‍ കടക്കാന്‍.....അവിടെ ഈജിപ്ട്യന്‍  പൈലറ്റ്  വരും... ...എന്റമ്മോ  അവര് വരുമ്പോള്‍   സെന്റിന്റെ     ബോട്ടിലെ  മുങ്ങിയാണ്    വരുന്നത് എന്ന് തോന്നും....
   ..മിക്ക ആളുകളും  നല്ല വായനോക്കികളും... ഓരോ വില്ലന്‍  ലൂക്സ് ഉള്ളരും ആയിരിക്കും.....അവര്‍ക്ക്   ഇഷ്ട    ഭോജനം.  സിഗരറ്റ്   എന്ന്   വേണം   എങ്കില്‍ പറയാം... ഷിപ്പില്‍ കേരുംബോലെ    ഫുഡ്‌  അടികണം  അതും    ഗ്രില്‍ഡ്‌ ചിക്കന്‍   ഫെവരിട്റ്റ്  ഫുഡ്‌ ....വന്നാല്‍ ഉടന്‍ ബ്രിഡ്ജില്‍  സോറി ബ്രിഡ്ജ് എന്നുപറഞ്ഞാല്‍   നമ്മുടെ പാലം അല്ല  കേട്ടോ.... ഇത് നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും   മുകളില്‍ ഉള്ള പ്ലേസ്  ആണ്   .. അതിനു . മുകളില്‍ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് മങ്കി  ഐ ലാന്‍ഡ്‌  എന്ന്    പറയും....ഹഹ്ഹ കാരണം ഏറ്റവും മുകില്‍  കേറാന്‍   മങ്കി  പോലെ കേരണം..ഇവിടെ ആണ് ഷിപ്ന്റെ പുക  കുഴല്‍.... എന്നാ പുകയ  ഷിപ്പ്നു....അവിടെയാണ് ഷിപ്പിന്റെ    മാസ്ക്  ഫ്ലാഗ് വെയ്കുന്ന  സ്ഥലം ഓക്കേ....  ഷിപ്പില്‍   ട്രെയിനനിംഗ്  വന്ന  പിള്ളേരെ.... പണിഷ്മെന്റ് നു  മങ്കി ഐ ലാന്‍ഡില്‍   അയക്കും ചിപ്പിംഗ്.... ..ഓ  ഇനി  ഇപ്പോ ള്‍ചിപ്പിംഗ്   എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍    കയ്യില്‍ ആയുധം വെച്ച്   മുകൈലെ  തുരുമ്പ്  കളയല്‍......
  ബ്രിഡ്ജില്‍   കപ്പിത്താന്റെ കൂടെ  പൈലറ്റ് ഇരിക്കും.... പുള്ളികാന് ലോക്കല്‍    വഴി ഓക്കേ  അറിയുക... കനാലില്‍ എവിടെ   വെള്ളം  കുടുതല്‍  കുറവ്   എന്നോകെ   ..അപ്പോള്‍  പൈലറ്റ് ആശാന്‍  മുകളില്‍ പൈലറ്റ്  ചെയറില്‍  കേറി ഇര്കും... എനിട്ട്‌  സിഗരറ്റ്  കുറെ  വലിക്കും    ഗിഫ്ടായി കൊടുകണം  സിഗരറ്റ്     അവര്‍ക്ക്....പിന്നെ ഫുഡ്‌  ......അയ്യോ മറന്നു പോയി   ഒരു കാര്യം    പൈലറ്റ് കൂടെ  കുറെ  വഴിയോര കച്ചവടക്കാര്‍ . ഉണ്ടാകും .. ശരിക്കും അതൊരു  രസമുള്ള കാര്യമാന്നെ....കപ്പലില്‍ ഒരു  ഷോപ്പിംഗ്‌... പെണ് അല്ലെ  ജാതി   അപ്പോള്‍  അവര്‍ക്ക്  ചെറുതായാലും  ഷോപ്പിംഗ്‌  സന്തോഷം ആണേ...ഇവര് ഏറ്റവും താഴത്തെ   ടെക്കില്‍ ഉണ്ടാകും കുറെ സാധനങ്ങള്‍  ,  ഡ്രസ്സ്‌ , പെര്ഫുമേ, സൌവേനിര്സ്  അങ്ങിനെ.......,.അവര് നല്ല  വായനോക്കികള്‍    അന്നുകെട്ടോ      സൌന്ദര്യം  ആസ്വദിക്കാന്‍  ഉള്ളതാണ് എന്ന്  ചുരുക്കം ..ഹഹഹ നമ്മുടെ  ഇന്ത്യന്‍  മണി  അവര്  വാങ്ങും..   .പിന്നെ  സോപ്പ്     ഹമ്മാം സോപ്പ് ആയിരുന്നു .ഷിപ്പില്‍ കിട്ടിരുന്ന്ത് .. പലരുംആ സോപ്പ്  ഇവന്മാര്ക് കൊടുക്കും  ബാര്ട്ടെര്‍  സമ്പ്രദായം  എന്നും 
  പറയാം     ,പിന്നെ  ഈജിപ്ത്യില്‍  ആണല്ലോ  മമ്മി  ...പപ്പാ  ഓക്കേ ഹ്ഹ്ഹ്ഹ ......പിന്നെ എന്താ  .  കച്ചവടക്കാരോട്    കത്തി വെച്ച്  സാധങ്ങള്‍  വില പേശി വാങ്ങുമ്പോള്‍ പെണ്ണിനു കിട്ട്ടുന്ന  സന്തോഷം  പറഞ്ഞു  അറിയിക്കാന്‍    വയ്യ....ഒരുപാടു   നാള്‍ക്കു  ശേഷം  കര കാണുമ്പോള്‍  ഉള്ള സന്തോഷം  അത് പറയാതെ  വയ്യ.....ചുറ്റും  കടലിന്റെ  ഓളങ്ങളും  തിരയുടെ  സംഗീതവും   ഇടക്ക് പലപോലും   ഒരു പച്ചതുരുത്  കാണാന്‍  കൊതികാറുണ്ട്
  പൂക്കളും  ,കിളികളും അതെല്ലാം നമുടെ  ജീവിതത്തിന്റെ  ഭാഗമല്ലേ.....അപ്പോള്‍ എന്തും കാണാതെ    കാണുമ്പോള്‍   ആണ്  അതിന്റെ  ഭംഗി അറിയുക..കണ്ണ്  ഉള്ളപോള്‍  കണ്ണിന്റെ  വില അറിയില്ല എന്നാ പോലെ ..
  ഇടക്ക് കാണുന്ന സുയസ് കനാല്‍   കണ്ണിന്റെ   സൌഭാഗ്യമാണ് ... ഇരുവശത്തും   ചെറിയ റോഡുകള്‍   കുറെ വീടുകള്‍   ജീവന്റെ  അടയാളങ്ങള്‍  അല്ലെ...അത്രനാള്‍  കടലില്‍  എന്താ കാണുക  നാലുപുറവും  തിരകള്‍ ഇടക്ക്  എപ്പോളോ   പറന്നു  എത്തുന്ന കടല്‍ കാക്കകള്‍  ....  ....ഇടക്ക് ഓടിയെതുന  ഡോള്‍ഫിനുകള്‍   .....വെള്ളം  ഉറക്കെ  ചീറ്റിച്ച്‌   കൊണ്ടുപോകുന്ന  സ്രാവുകള്‍  ...അപുര്‍വം  കാണുന്ന  നീലാതിമ്ഗലങ്ങള്‍ ..., കൊച്ചു ചാടികളിച്ചു   പോകുന്ന  മീനുകള്‍, ഇടക്ക്  കാണുന്ന   മീന്‍  വലകള്‍, കൊച്ചു മീന്‍ പിടിത്ത ബോട്ടുകള്‍  ഇതെല്ലംനു കടലിലെ കാഴ്ചകള്‍ ....എത്രകണ്ട്ലും മതിവരാത്ത  കടലിന്‍   നീന്തിപോകുന്ന  കപ്പല്‍... ...എങ്കിലും   ഇടക്ക് കാണുന്ന  ഈ കരക്ക്‌ നല്ല  പ്രാധാന്യം ...ഉണ്ട്... നമ്മുടെ  സഹജീവികളെ കാണുമ്പോള്‍   കൊച്ചു വീടുകള്‍ , ഓക്കേ  കാണുമ്പോള്‍  നമമുടെ സ്വന്തം  വീടിനെ   ഓര്മ  വരും.......പലര്ക്കും ,
  അതൊരു   വല്ലാത്ത  ഫീലിംഗ്  ആണ്.....സുയസ് കനാല്‍ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ  എടുക്കും   ക്രോസ് ചെയാന്‍......
    ഇനി സ്പൈന്‍   ...വളരെ മനോഹരമയ   .നാട് ആണ്... ഓറഞ്ച് ചെടികള്‍  വഴിവക്കില്‍ ഒക്കെ ഉണ്ട്... പച്ചപ്പും... .പിന്നെ  ഇവിടുത്തുകാര്‍   ഫുട്ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ ആണ്  ..കുടാതെ  കാളപോരും.....നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ  ഇംഗ്ലീഷ് ഇവര്‍ സംസരികില്ല   സ്പാനിഷ്‌ ആണ് ഭാഷ     ഓരോ  ഷോപിലും  ആംഗ്യം  കാണിച്ചാണ്  ഷോപ്പിംഗ്‌  നടത്തിയിരുന്നത് ..മല്ലു  ചേച്ചിയുടെ   കണവന്‍     മിക്തും കടകളില്‍  പോകുമ്പോള്‍ മലയാളത്തില്‍   പറയും...അവരുടെ അപ്പോളത്തെ നോട്ടം  ഹഹഹ് ഇതെന്തു ഭാഷ എന്നമട്ടില്‍... ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും  മലയാളം   ആയാലും  ബോത്ത്‌   ആര്‍  കണക്കാണ്  ഏന് പറയുന്നപോലെ   ആണ്...നമ്മുക്ക് ആണെങ്കിലോ    മ ലയാളം  സംസാരിച്ചു എന്ന്  ഒരു സംതൃപ്തിയും   ...എന്തയാലും   ഇങ്ങിനെ ഉള്ള കൊച്ചു കാര്യങ്ങള്‍  ആണ്   എനിക്ക് പറയാന്‍ ഉളളത്.....ബാക്കി   വലിയ  കാര്യങ്ങള്‍  നിങല്ക്  എവിടെ നിനും കിട്ടും  .. അല്ലെ...
  ബാര്‍സിലോന   എന്നാ  സ്ഥലത്താണ്  പോയത്... .പിനെയും ഒന് രണ്ടു   പോര്ടുകള്‍   പേര് ഒര്മയിലല്ടോഒ.....പിന്നെ സ്പൈനില്‍   യാത്രകരുടെ  ഷിപ്‌   വരും  ആഹ്ടില്‍  ഒത്തിരി വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍  വരാറുള്ള സ്ഥലമാണ്‌ .....അവിടെ  ഉള്ള  ആളുകള്‍  ഭിക്ഷ  ചെയുന്നത്   അവരുടെ കഴിവുകള്‍   കാണിച്ചാണ്.... പാട്ടു, പിയാനോ , ..ഓക്കേ വായിച്ചു കാണിക്കും..... പിന്നെ  പ്രതിമപോലെ   നില്കും....
  കുറെ പേര് വര്കും നമ്മുടെ പോര്‍ത്ട്രിറ്റ് ,,,നമ്മളെ നോക്കി വര്യക്കും എന്ന്.... സ്പൈനില്‍  നിറയെ   ചോക്ലൈട്ടെസ്  കിട്ടും... പലനിറത്തില്‍    ഉള്ള  മിടായികള്‍...പഞ്ഞി  മിടായിപോലെ  കുറെ മിടായികള്‍ ഉണ്ട്....,ഇതുപോലെ  ഉള്ള ചെറുവിവരണം  ആണ്  എനിക്ക്  പറയാന്‍    ഉളളത്....പിന്നെ എന്താ ...ഓരോ സ്ഥലത്തും  കിട്ടുന്ന ദിവസംപോലെയാണ് എനിക്ക് വര്ന്നികാന്‍ സാധികുയ കേട്ടോ.... അതിനാല്‍ അടുത്ത്   ഇംഗ്ലണ്ട്.....അപ്പോള്‍ ശരി  ഇപ്പോള്‍ ഇതുമതി   കേട്ടോ. കപ്പലിനെ കുറിച്ച്  വല്ല..  സംശയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആകാം...കുറെ നാലു പോയതാല്ല്ലേ....അപ്പോള്‍  ശരി എന്നാല്‍ ശീലമാക്കുന്നില

  Tuesday, 12 January 2010

  സമയത്തിനും മേല്‍ സമയം


  എന്തിനെന്ന്  അറിയാതെ  മനം തുടിക്കവേയ്  ,
  കാതോര്‍ത്തു  ഞാനാ  തുടിപ്പുകള്‍
  വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുംമീ   കണ്ണിമകളാല്‍   ,പലവട്ടം  മിന്നി മിന്നി തുറന്നു
  എന്നിട്ടും  നീ എങ്ങു പോയെന്‍ പ്രിയാ
  നിനക്കായെന്‍   അന്തരംഗം തുടികുന്നത്   അറിയുന്നിലെ 
  നിമിഷങ്ങള്‍   യുഗങ്ങളായി   പോകവേ.
  ഒന്നിനുമാകാതെ    തരിച്ചു നിന്ന് പോയ്‌ ....
  സ്വന്തമാക്കാന്‍  പറ്റാത്തത്  സ്വന്തമെന്നു   മോഹിക്കുന്നു
  അത് എന്തിനെന്ന്   എനിക്കറിയില്ല,
  നടക്കാന്‍  പറ്റാത്തത്  സ്വപനത്തില്‍  നടക്കുന്നു
  അതല്ലേ   സ്വപ്നം    ഏവര്‍ക്കും   പ്രിയമാകുന്നത്
  ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക്    വിലയില്ലാത്ത കാലം.
  ബന്ധുവും  ശത്രുവും   ഒരുപോല്‍
  ആഴത്തില്‍   താഴ്ന്നിടുന്നു    പലപ്പോഴും
  എന്തോ ഏകനായ പോല്‍ ..
  നിമിഷങ്ങള്‍   യുഗങ്ങളായ്‌   മാറവേ ,
  നിര്ന്നിമിഷമായി     നില്‍കവേ
  അറിഞ്ഞു  ഞാന്‍  സമയത്തിനും മേല്‍  സമയം .നടക്കും കാലം   ഇതെന്ന്

  Monday, 11 January 2010

  എപിസോഡ് രണ്ടു

  എന്തായാലും  നമ്മുക്ക്  നമ്മുടെ  അടുത്ത  എപ്പിടോസേ തുടങ്ങാം ...മനസ്സില്‍ ഗുരുക്കന്മാരെ  വണങ്ങി ....മധുമോഹന്‍, ശ്യാംസുന്ദര്‍ ആ  നമ്മുടെ ചേച്ചി  ഏകത കപൂര്‍ .... ഇവരാണ്  എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര്‍  കേട്ടോ...
  നമ്മുടെ  ഒരു ചുള്ളന്‍  പറഞ്ഞപോലെ തൃശൂര്‍  ഭാഷയില്‍ പറയാന്‍  ഞാന്‍ ഒന്ന് ശ്രമിക്കയാണ്....
      കപ്പല്  പോകാന്‍ നേരമായോ  എന്ന് ഞാന്‍ ക്ലോക്കില്‍ ഇടക്ക് ഇടക്ക്  നോക്കി കൊണ്ടിരികുയാന്നു...വേറൊന്നുമല്ല  അറിയാല്ലോ  ചര്‍ദ്ദിക്കുമോ ? ഇല്ലെയോ?? ഇതാന്നു   വിഷയം....ഭാഗ്യം  ശ്രീ കണ്ടന്‍ നായര്‍  കേട്ടില എന്റെ വിഷയം അല്ലേല്‍ ചുള്ളന്‍ അത്  അടിച്ചു മാറ്റി...ഇട്ടന്നേ   നമ്മള്‍ തമ്മിലില്‍.......... എന്തായാലും ശരി നമ്മുക്ക്  ഒരു കൈ  നോക്കാം എന്നാ  മട്ടില്‍ ഞാന്‍  ജനാലക്കു പുറത്തേക്കു നോക്കി....
  കപ്പല് കെട്ടിയ്ടിടുണ്ട്  ...അതിന്റെ അടുത്തേക്ക്  ആളുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്    കയറ്  അഴിച്ചു   മാറ്റാന്‍   ആണെന്ന്   പിന്നിട്  മനസ്സിലായി.... അപ്പോള്‍  പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട ആണ് ഓര്‍മ്മ വന്നത്.....ഇതിപ്പോള്‍ കപ്പല്  എങ്ങിനെ  പോകുംമോ എന്തോ......ഇങ്ങിനെ  ചിന്തിച്ചു   ...ഞാന്‍ മുന്പേ ഇരുന്നെങ്കില്‍   ഞാന്‍  വല്ല   അബദ്ധവും  ചെയ്തന്നേ ..അത്  ഇപ്പോള്‍ ഐന്‍സ്ടീന്റെ കൂടെ  ഫോട്ടോ  ഓക്കേ വെച്ച്...പഠിക്കാന്‍ വന്നേനെ..ഭാഗ്യം എന്റെയും  നിങ്ങളുടെയും........എന്തായലും  അവസാനം  കപ്പലിനെ കൊണ്ടുപോകാന്‍     രണ്ടു   ടഗ് ബോട്ട്  എത്തി....ഒരു  ഘെടി മുന്‍പിലും മറ്റവന്‍ പിറകിലും    കപ്പലിനെ പിടിത്തമിട്ടു....കണ്ടാല്‍  രണ്ടു  അറ്റെന്റ്റുമാര്   ...രോഗിയെ   സൂചി  കൂത്താന്‍  കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ.......ഇതൊക്കെ  പറഞ്ഞാലും  എന്റെ  ഉള്ളില്‍ തൃശൂര്‍ പൂരം വെടികെട്ടു പോലെ  ആയിരുന്നു....അത്ര വേണ്ട അല്ലെ   എന്നാല്‍ ഒരു സാമ്പിള്‍ വെടിക്കെട്ട്‌ പോലെ....ഹാര്‍ട്ട്‌  പട പട അടി തുടങ്ങി .....ഞാന്‍  യുദ്ധം ചെയാന്‍  പോകുന്നപോലെ  റെഡി ആയി  ബാത്രൂം   ഓക്കേ  തുറന്നു വെച്ചു...അല്ല ചര്‍ദ്ദിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഒരു  തടസ്സം പാടിലാലോ
  ...കപ്പല്  പതുക്കെ നീങ്ങി തുടങ്ങി .....ലോഗ് ഗേറ്റ് അടുത്ത് എത്തി.... എന്തിഷ്ട  എന്തുട്ട് ലോഗ് ഗേറ്റ് എന്നാകും അല്ലെ....ഷെമി  ഞാന്‍ പറയാം കേട്ടോ...പോര്ടിലെ  വെള്ളം കേട്ടി നിര്തിരികുക്യല്ല്ലേ ..അവിടെനിനു  ഈ  ഗേറ്റ് കടന്നാല്‍  ആണ്   കടലു   തുടങ്ങുക ...  ...പതുക്കെ  കപ്പല്‍ നിങ്ങി തുടങ്ങി  ....
   ..ഇടക്കിടക്ക്  ...ഞാന്‍  ബാത്‌റൂമില്‍ പോയി നോക്കും...വാഷ്‌ ബേസിന്റെ അടുത്ത്.... എന്താന്നവോ  ഒനും തോന്നുന്നില  കപ്പല് പോകുന്നിലെ    ..പുറത്തേക്ക് നോക്കി....കടലു ശാന്തം ആകുമ്പോള്‍   കപ്പല്  പോകുന്നത് അറിയുക പോലുമില്ല   ........നമ്മുടെ  നാട്ടിലെ  റോഡിലുടെ പോകുന്നപോലെ അല്ല മികതും    നടു  ഒടിയും...ഇവിടെ  അങ്ങിനെ യല്ല ........അതാ  പെട്ടന്ന്.....ഞാന്‍ ഓടി   ഒരു  പരമ്പര പോലെ തുടങ്ങി  ചര്‍ദ്ദി...ആകെ  മൊത്തം  ചുവപ്പ്  കളര്‍  ...അയ്യോ  എന്റെ  ചങ്ക്   പൊട്ടിയോ  ?? ഞാന്‍  നിലവിള്ളി   തുടങ്ങി  ..ആരു കേള്‍ക്കാന്‍.... ഒരുവിധം സമാധാന്മായപ്പോള്‍... വന്നിരുന്നു....ഫോണ്‍  അടുത്ത് ഉണ്ട്....ചുവരില്‍  കുറെ നമ്പര്‍ ഉണ്ട്....ഇതിപോള്‍   കുറെ  രണ്ടു  അക്ക നമ്പര്‍ ആണ്...എങ്ങിനെയന്നവോ...മിനിമം ആറു നമ്പര്‍ വേണ്ടേ.....??ആരോട് പറയാന്‍....  ഭാഗ്യം  ഫോണ്‍  ബെല്‍ അടിച്ചു...ഓടി എടുത്തു ....ഏട്ടന്‍ ആണ്....ഓ അങ്ങേര്‍ക്കു ഇപ്പോളെങ്കിലും   വിളിക്കാന്‍ തോന്നിയല്ലോ.....ഞാന്‍ കരച്ചില്‍ തുടങ്ങി  ഏട്ടാ.... ഞാന്‍  ആകെ ചര്‍ദ്ദിച്ചു ...ചോര വന്നോ എന്ന് സംശയം  ....എന്നികു  അപ്പോള്‍  സീ സിക്ക്നെസ്സ്  ഉണ്ട് അല്ലേ ?ഹഹഹ  പുള്ളിക്കാരന്‍  ചിരിയോടു  ചിരി......എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു  ഇങ്ങേര്‍ക്ക് എന്താ  ചിരിവളി   പൊട്ടിയോ...?? മനസ്സില്‍ പറഞ്ഞു പുറത്തു  പറഞ്ഞില്ല  ....ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു ...അതിനു ഷിപ്‌  പോകാന്‍   തുടങ്ങിയതേ  ഉള്ളു...കടലു  മോശമാകുമ്പോള്‍   കപ്പല്  കിടന്നു കുലുങ്ങും  എന്ന് അപോലാണ് വരൂ എന്നായി.....പിന്നെ ചോര  അത് നിന്റെ  ഫുഡ്‌  ശരിയാകാതെ   ആകും  ...തണ്ണിമത്തന്‍  ആണ്  ചോര കളര്‍ കണ്ടത്...മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു  ആ ടീ വീ ഓണ്‍  ആക്കി കാണു ...വീ  സീ  ഡീ ....അവിടെ  ഉണ്ടാകും....ഫോണ്‍ വെച്ചു...ദുഷ്ടന്‍  തന്നെ  ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ വന്നതേ ഉള്ളു എന്നൊരു   വിചാരം പോലുമില്ല  ......കുറച്ചു നേരം പുറത്തേക്കു  നോക്കി ഇരുന്നു   ...ഇപ്പോള്‍   മീന്‍ ഓക്കേ  കാണും  എന്ന മട്ടില്‍ .....എവിടുന്നു   ഒരെണം പോലും  പേരിനു കണ്ടില്ല.......വൈകുന്നേരം   ബെല്‍ അടിച്ചു   ഞാന്‍   റെഡി ആയി...ഫുഡ്‌ ബെല്‍ കേള്‍കുമ്പോള്‍ എന്തൊരു സന്തോഷം ..
  അലെങ്കിലും   ഫുഡ്‌ അടിക്കാന്‍ വേണ്ടി അല്ലെ  എല്ലാരും പണി എടുകുന്നത്  ....ഞാന്‍  അങ്ങിനെ കരുതുന്ന  ആളാണ് ...പതുകെ  വാതില്‍ തുറന്നു  ലിഫ്റ്റ്‌ കണ്ടു എന്തോ ഒരു പേടി ഗോവണി ഇറങ്ങാന്‍ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു   ...ഓരോ   സ്ഥലത്തും  പേരുണ്ട്   ടെക്ക് എ ടെക്ക് ബി   എനിങ്ങനെ   അങ്ങിനെ    സി ടെക്കില്‍ എത്തി  ...പണ്ടും  മൂക്ക് നല്ലപോലെ  വര്‍ക്ക്‌ ചെയും  അതിനാല്‍   ഫുഡ്‌ പ്ലേസ് കറക്റ്റ്  ആയി കണ്ടുപിടിച്ചു.....ഓരോ മേമ്സബ്നും ഓരോ സ്ഥലം  ....എന്തൊരു ബഹുമാനം  ....കുറ ഉണക്ക  ചപ്പാത്തി  , ദാലും ഉണ്ട്....ആകെ മൊത്തം  ഒരു വശപിശക്‌   നല്ലത് ഒനും  തോന്നിയില്ല......ഒരുവിധം  കഴിച്ചു  ...അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റസ്റ്റ്‌  റൂം ഉണ്ട്  എല്ലാ മേമ്സബ് മാരും അവിടെ  കുടി  ...ഞാനും ചര്ദ്ധിച്ച കാര്യം  പറഞ്ഞു  ..അവര് പറഞ്ഞു  ഇപോലെ   ചര്‍ദ്ദി ..അയ്യോ ഇനി  എപ്പോള്‍ കടലു മോശം ആയാല്‍
  എന്ത്  ചെയും.... ഭയങ്കര  സഹതാപം ....ഞാന്‍ ഒനും പറഞ്ഞില്ല ...എന്തായാലും  പതുക്കെ  പതുക്കെ ഞാന്‍ കപ്പല്  ജീവിതമായി  പോരുത്തപെട്ടു തുടങ്ങി  ....ഫുഡ്‌ അടിക്കാന്‍  പോകുക ഒരു മെയിന്‍  കാര്യം ആയി ....നാലു  മനുഷ്യരെ  കാണാമല്ലോ .....കേടെറ്റ് ഉണ്ട്  അവര് കപ്പലിലെ ട്രെയിനീസ്‌.... കുറച്ചു  ചുള്ളന്‍   മാരുണ്ട് കേട്ടോ.....കപ്പലില്‍ ഇടകിടക്ക്  ഓരോ പാര്‍ട്ടി  ഉണ്ടാകും ......അപ്പോള്‍ തംബോല  കളി , ഡം ശരാധ് ...
  കളി ഒക്യുണ്ട്  കേട്ടോ..( ചുണ്ട്  അനക്കാതെ  ഉള്ള സര്‍ക്കസ് ) ......ഇടകിടക്ക്  ഞങ്ങള്‍ മേമ്സബുമാര്  കുടി കേടെറ്റ് മാരെ  കളിപ്പിക്കാന്‍  നോക്കാറുണ്ട്....ബിയര്‍  കുടികുന്നവരെ  നമ്മള് നോക്കുമ്പോള്‍  അവര്  ബിയര്‍ ബോട്ടില്‍  മാറ്റി വെച്ചു  കോക്ക്‌ ആകും   ഹഹഹ് ചിരി വരും....കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന  ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോള്‍.......രാവിലെ  ആയാല്‍ എന്നും കടലില്‍ നോക്കി നില്‍ക്കും  മീന്‍ കാണാന്‍ കേട്ടോ...ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ തനത്താന്‍ പറയും   " കടല്‍ അമ്മക്ക് എന്നെ ഒരു ഇഷ്ടവും ഇല്ല  ...അതല്ല്ലെ ഒരു മീന്‍ പോലും  കാണാത്തത് ....പ്ലീസ് ..ഒരു  മീന്‍  കാണാന്‍ പറ്റനെയ്‌ ,,,,എന്റെ   പറപെറ്റ  തേവരെ   ....ഏന്  ഇടകിട്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും ...ഒരു ദിവസം ഞാന്‍ ഇങ്ങിനെ  പരിസരം  മറന്നു കരഞ്ഞു   പറയുകയാണ്   ..ഏട്ടന്‍  വന്നത്  പോലും   അറിഞ്ഞില ...എന്റെ കരച്ചില്‍  കണ്ടു ഏട്ടന് കഷ്ടം തോന്നി എന്നോടെ  പറഞ്ഞു  അയ്യേ ഇതെന്താ   മീന്‍ കാണാനും  കരച്ചിലോ.....ഞാന്‍  കാലത്ത്  നേരത്തേ വില്ലികം അപ്പോള്‍ നോക്കണം കേട്ടോ.. പറഞ്ഞപോലെ  പിറ്റേന്ന്  രാവിലെ എന്നെ ഏട്ടന്‍ ഫോണ്‍ വിളിച്ചു ...ജനല്കുടെ നോക്കാന്‍ പറഞ്ഞു ....അതാ കുറെ കുഞ്ഞു ഡോള്‍ഫിന്‍സ് .......സന്തോഷം  കൊണ്ട്  കണ്ണില്‍ നിനും കണ്ണ് നീര്‍ തുളികള്‍ ...ഇറ്റിറ്റു വീണു...നമ്മള്  കാത്തിരുന്നത്  കാണുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം  ....അത് ഒന് വേറെ തന്നെ.....കപ്പല് യൂറോപ്പില്‍ ആണ് പോകുന്നത്....ദിവസവും  കടലു   അത് പലനിറത്തില്‍   ഇതുവരെ ആട്ടം കിട്ടില്ല...... പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞതും  ...സീ നല്ല റഫ്  ആയി കിട്ടി....എന്റമ്മോ അത് പറയാതെ  വയ്യ  നല്ല ആട്ടം തിരുവാതിരക്കു   ഊഞാലില്‍  വെറ്റില ക്കെട്ട്  ആടുന്നപോലെ  ....ചെയര്‍ ഓക്കേ ഓടി നട്കുയാണ്  .. പെയട്ച്ചു ഇരുപ്പായി  ..ഇടക്ക് ആരൊക്കെയോ വന്നു റൂമില്‍ എല്ലാ സാധനങ്ങളും  കെട്ടി വെച്ചു ....(ലാശിംഗ് എന്നു പറയുക) .റോളിംഗ്  ആന്‍ഡ്‌ പിച്ചിംഗ് .......റോളിംഗ്  എനുപര്ഞ്ഞാല്‍  കപ്പല്‍ രണ്ടു സൈഡ് ലേക്കും   ആടും .....ശരിക്കും പേടിയാകും  ...ഒരു രോളെര്‍  കോസ്റ്റില്‍ കയറിയപോലെ .......തിരമാല ജനല്ക് അടുത്ത് വരെ എത്തുനുണ്ട് ......പിച്ചിംഗ് ആണ്   അപകടം ...കപ്പല് മുന്‍ഭാഗം  താഴതോട്ടും ...മുകളിലോട്ടും  ആടും....തലക്കു  മത്ത് പിടിച്ചപോലെ  ....തോന്നും .....അപ്പോള്‍ അല്ലെ രസം  ഞാന്‍ ചര്ധികും എന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്  ..ഇവിടെ  ചര്ദ്ധി  പോയിട്ട് പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ ....എന്ന മട്ടിലാണ്‌ ...പക്ഷേ  എനിക്ക് വിശപ്പ്‌ എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ആനയെ കിട്ടിയാലും ഓക്കേ എന്നമട്ടില്‍ ആണ്...

  .ബാക്കി മേമ്സബുമാരോക്കെ  കിടപ്പിലായി   നമ്മള് അപ്പോള്‍  പുലികുട്ടിആയി ........താഴെ  ഫുഡ്‌ അടിക്കാന്‍ ഞാനും കെട്ടിയവനും  മാത്രം  ....ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഫുഡ്‌ കഴിക്കാന്‍ തോന്നാതെ  ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഭക്ഷണം
  എനിക്ക് ആണെകില്‍  വിശപ്പ്‌ ...കിച്ചടി  എന്നൊരു ഫുഡ്‌ ഉണ്ട്  ....ചോറും പച്ചകറികളും. പരിപ്പും ഓക്കേ കുടി വേവിച്ചു വെയ്കും   ....അതെങ്കില്‍ അത്....നാശം  ഒരു മീന്‍ വറുത്തു കഷ്ണം കിട്ടിയിരുനെകില്‍
  ....ഹഹ്ഹ കുക്ക് കേട്ടാല്‍ കൊല്ലും അയാള് പാവം  കപ്പല് ആടുന്നകാരണം   ...വളരെ കഷ്ടപെട്ടാണ്  അടുകളയില്‍  പത്രം പിടികുന്ന്ത് ...ആട്ട്മല്ലേ അപ്പോള്‍ പത്രം ബ്രേക്ക്‌ ഡാന്‍സ് ആണ്...അപ്പോള്‍ കിട്യ ഫുഡ്‌ ആയി....അങ്ങിനെ എനികൊരു പേര് കിട്ടി  ഓള്‍ രൌണ്ടെര്‍ എന്ന്....ഈ അട്ടത്തിലും  ഫുഡ്‌ അടിക്കാന്‍ വരുന്നകാരണം.......മേമ്സബ് മരുടെയ അടുത്ത് ഒകെ  ഞാന്‍ ജാഡ യില്‍ ചെന്ന് ....ഹെല്പേര്‍  ജോലി ചെയ്തു ......ഒരു  സുഖം ആണ്  അവര്‍ക്ക് ഒക്കെ ചര്ദ്ധി നമ്മള് ഇങ്ങിനെ നടക്കുന്നു...രണ്ടു  ദിവസം എനിക്കും മതിയായി കിച്ചടി പിന്നെ എല്ലാവരും കിടപ്പിലും ഒരു രസം ഇല്ല  ..എന്തോ ഭാഗ്യം രാത്രി  ആട്ടം നിന്ന് ...\   \
     കടലിന്റെ  അത്ഭുതം   എന്തെന്നോ....കടലു ശാന്തം ആകുമ്പോള്‍  നമ്മുക്ക് പോലും തോന്നില ഇതന്നോ ഇങ്ങിനെ ആടിയത് എന്ന്......അത്രകും മനോഹരം ആണ്....ഓരോ  ഓളവും കിന്നാരം പറയുന്നപോലെ ഓടി നടക്കുന്നത്  കാണാം  ....ചില സമയം പേപ്പര്‍ കടല്‍ കാണാം  ...അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാല്‍   ഓളം  ഒനുമില്ല   പേപ്പര്‍ പോലെ ശാന്തം ...പലപോലും എടുഹ്ടു ചാടാന്‍ തോന്നും ...അത്രക്ക് മനോഹരം ആണ്...കടലിനു  നടുക്ക് അസ്തമയം  കാണുന്നത് അത്രക്ക് സുന്ദരം ആണ്  ....ഓരോ തിരമാലയും  ചുവപ്പ് പൂശി നില്കുനത്  കണ്ടാല്‍  മുഖം  ബ്ലഷേര്‍ ഇട്ടു മിനുക്കിയപോലെ....തുടുത്ത കവിളിണകള്‍  പോലെ....മനോഹരം ....
  .....ഇടക്ക് ആയിരുന്നു  ക്രിസ്മസ് ആന്‍ഡ്‌  പുതുവത്സരം  ...നല്ല പാര്‍ട്ടി ആയിരുന്നു.... ഡാന്‍സും  പാട്ടും....അതൊന്നും വിവിരികാന്‍ നില്കുന്നില.....പുതുവത്സരം പറയാന്‍
  കേടെറ്റ് കള്‍ക്ക്   സന്തോഷം....ഹ്ഹഹഹ് എന്തെന്നോ  ഷേക്ക്‌ ഹാന്‍ഡ്‌ തരാല്ലോ....നാല്പതു  ആണ് ങ്ങല്ക്   വായ നോക്കാന്‍ ഞങള്‍ മൂന്ന് പേര് മാത്രം........എന്തായലും   പുതുവത്സരം കഴിഞു   ഇനി സുയസ്  കനാല്‍  ആണ് ....രണ്ടു സ്ലൈഡ് കര കാണാം വണ്ടികള്‍ പോകുന്നഹ്ടു കണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് പത്തു ഓണം കഴിച്ച സന്തോഷം....കാരണം എന്റെ വീട് റോഡ്‌ സ്ലൈഡ്  ആണ്...അപ്പോള്‍ വണ്ടിടെ ഹോറന്‍  കേള്‍കുമ്പോള്‍  എന്റെ കാതില്‍   കുളിര്‍മയാണ് ....അത്   പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മന്സിലാകുംമോ ...കുറെ കാറുകള്‍ ,ബസ്‌ ഹ്മ്മം കൊള്ളാം....സന്തോഷം എന്നി ഇനി ഉറങ്ങാം ...
      ഒരു രണ്ടു മൂന്ന്  ദിവസം കഴിഞ്ഞപോള്‍  ഞങ്ങള്‍  കര എത്തി ...പത്തു ഇരുപത്തി ഒന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കാണുന്ന കര  സ്പൈന്‍   .....അങ്ങിനെ  കരക്ക്‌ ഇറങ്ങി ...ഭൂമി തോടു വന്ദിച്ചു ..ഷിപ്പീസ്  ചെയുന്ന അക്ര്യം ആണ്  ...കുറെ നാളിനു  ശേഷം  ഭൂമി  തൊടുമ്പോള്‍ അതൊരു  വിശേഷ പെട്ട അനുഭവം ആണ്.....ഭൂമിയെ തൊട്ടു നടകുമ്പോള്‍ ഉണ്ട്കുന്ന ഫീലിംഗ്  ......ഞാനും  മല്ലു ചേച്ചി .അവരുടെ  കണവന്‍  കുടി ആണ് ഷോപ്പിംഗ്‌ പോയത്....എന്റെ കണവന്‍ വന്നില  ...ആദ്യ  പോര്‍ട്ട്‌ അല്ലെ  കപ്പിത്താന്റെ ജാഡ   ...ഞാന്‍ നടന്നു .......സ്പൈന്‍ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ...നിറയെ പച്ചപ്പും   ...ഓറഞ്ച്  ചെടികളും ഉണ്ട്...പക്ഷേ  ഇംഗ്ലീഷ് ആരും പറയില്ല.....അവരുടെ  സ്പാനിഷ്‌ ഭാഷ ആണ് പറയുക   ...ഹഹഹ ആകെ സംസാരിക്കാനുള്ള വഴിയും പോയി......ഷൂ  ഓക്കേ നല്ല വില കുറവാണു അവിടെ....അവിടെ ചെന്ന് ഞങള്‍ ഊ മ  പെണ് ആയി നനായി  അഭിനയിച്ചു ...അത് കണ്ടിരുന്നു എങ്കില്‍  ഊമ പെണ്ണും  ഉരിയാടാ പയ്യനില്‍ ഞാന്‍ ആയെന്നെ  നായികാ .......അവിടത്തെ  പെണ് ങ്ങല്ക്  നമ്മുടെ പൊട്ടു കണ്ടപ്പോള്‍ ഇഷ്ടമായി ആഹ്ടു എന്തിനാ എന്നായി...? എങ്ങിനെ ഇവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകും ...കല്യണം കഴിഞ്ഞവര്  പൊട്ടു തോടും എന്നോകെ കാണിച്ചു എവിടുന്നു   എന്തിഷ്ട  എന്തുണ്ട് കാണികുന്ന്ത്  എന്ന  മട്ടില്‍ അവര്  ഞങളെ നോക്കി...പെട്ടന്ന് ചേച്ചി എന്റെ കയില്‍ പിടിച്ചു ഒരു ഡാന്‍സ്  രണ്ടു പെരുംകുടി  ഭാഗ്യം അവര്‍ക്ക് പിടികിട്ടി .......അലെങ്കില്‍ എന്തെല്ലാം കഥകളി  കാട്ടേണ്ടി  വന്നെന്നെ ....ഹാവു.......അങ്ങിനെ  ആ നാട് കണ്ടു  പിന്നെ യൂറോപേ ...അങ്ങിനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങള്‍ കുറെ ഓര്‍മകളും... ..ഒത്തിരി  ടെന്‍ഷന്‍ കിട്ടി ആ യാത്രയില്‍  ഷിപ്‌ അപകടം  ഓക്കേ  ഉണ്ടായി ....പിന്നെ കൊറിയ  വന്നു അവിടെ ഉള്ള  അളുകല്കു  പൊട്ടു ഇഷ്ടം ആണ് അവര് നമ്മള് പൊട്ടു  കൊടുക്കുമ്പോള്‍  മിടായി  ഓക്കേ തരും .... ഈ  യാത്രയില്‍  ഞാന്‍   മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് " വയസ്സന്മാര് എവിടെയും ആ സ്വഭാവം കാണിക്കും  കൊറിയയില്‍  ഒരു  അമ്മുമ്മ എന്നോടെ പൊട്ടു തൊടരുത്  എന്നും എന്റെ കണ്‍ പീലികള്‍  പിടി വലി ഒറിജനല്‍  ആണോ എന്ന്  അവര്‍ക്ക് സംശയം ...കുറെ ഉപദേശം  ആംഗ്യ ഭാഷയില്‍ ...ഹ്ഹഹഹ് ഭാഗ്യം ഭാഷാ അറിയാത്തത്  ഇലെങ്കില്‍ ...തൃശൂര്‍ ഭാഷയില്‍  സംസാരികേണ്ടി വന്നേനെ ..
  .പിന്നെ ജപ്പാനില്‍ ഡിസ്നി  ലാന്‍ഡ്‌ കണ്ടു ...അതും സ്ടുടന്റ്റ്   പാസ്സില്‍......പ്രായം കുറഞ്ഞ കാരണം എന്നെയും തേര്‍ഡ് എഞ്ചിനീയര്‍  സ്ടുടന്റ്സ് ആക്കി ...അങ്ങിനെ പകുതി ടിക്കറ്റില്‍ ഡിസ്നി  ലാന്‍ഡ്‌ കണ്ടു ...
  ..ഒത്തിരി നാട് കാണാന്‍ പറ്റി....സിങ്കപ്പൂര്‍ ,ചൈന ....ഇവിടോകെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണാന്‍ കുട്ടി പട്ടാളത്തിന്  നല്ലിഷ്ടം ആണ് നമളെ അവര്  അത്ഭുത ജീവിയെപോല്‍ നോക്കും ...... പിന്നെ ബ്രസീല്‍ ,മൌറി
   ഷിയ്സ്.....ആഫ്രിക്ക ....അങ്ങിനെ പോകുന്നു.. പോയ സ്ഥലങ്ങള്‍ ..അപോളെ നമ്മുക്ക്  ഇത് നിര്‍ത്താം അല്ലേല്‍  ..മെഗാ സീരിയല്‍ കാര് എന്നെ വന്നു കൊണ്ടുപോകും.........എന്റെ  കപ്പല് യാത്ര  ആദ്യ ഷിപ്പില്‍ ഒരു ഒമ്പത് മാസം ആയിരുന്നു........എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്‌ അത് തന്നെ സുഖം...പക്ഷേ ഒരുപാടു  നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുണ്ട്  നമ്മുക്ക്... അവരില്‍ നിനും .എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ നന്ദി  കേട്ടോ........ഒത്തിരി എഴ്ത്താനുള്ള വിഷയം ആണ് ഇത് എന്നാലും നീട്ടുന്നില...നിങളുടെ   ഓക്കേ  അഭിപ്രായം  അറിയികുമല്ലോ....
  ഇംഗ്ലീഷ് ചേട്ടന്‍ മാരും നല്ല വായനോക്കികള്‍  ആണ് കേട്ടോ... ..അപ്പോള്‍ എവിടെ  പോയാലും നമ്മുക്ക് സ്കാന്നെര്സ്നെ  കാണാം ...ഒരു   സ്വകാര്യം   പെണുങ്ങള്‍  ഓക്കേ  ഇത്   രഹസ്യമായി  സന്തോഷം കൊളുന്നുണ്ട് ....കാരണം ഈ വായനോട്ടം  ആണ്  പെണ്ണിന്റെ   സൌന്ദര്യം കൂട്ടണം എന്നതിന്   പ്രേരകം ....

  Sunday, 10 January 2010

  ഇമ്മിണി ബല്യ ഒരു കപ്പലും ഞാനും

  ഇമ്മിണി ബല്യ ഒരു കപ്പലും ഞാനും    ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ എന്താന്ന് പറയാന്‍ പോകുന്നത്  എന്നല്ലേ

    എന്റെ ഒരു കപ്പല്‍ യാത്ര അതിനെക്കുറിച്ച്‌  ആണ് കേട്ടോ...........കപ്പല്‍ ക്കാര്‍ക്കൊക്കെ നല്ല ഡീ മാണ്ട്  ഉള്ള ടൈം ആയിരുന്നു അത്....നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാര് ടൈറ്റാനിക്  സിനിമ പിടിച്ച  സമയം ....കപ്പലുചെട്ടന്മാര്‍ക്കൊക്കെ  ഒരു ജാക്ക്  ലുക്ക്‌ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ........അങ്ങിനെ എനിക്കും വന്നൊരു  കല്യാണാലോചന  ഒരു കപ്പലുകാരന്റെ......ഡിഗ്രി ഫൈനല്‍  ഇയര്‍ ആയതേ ഉള്ളു ...എന്ത് ചെയാന്‍..... പറഞ്ഞത് കേട്ടാലെ പറ്റു...അത് എങ്ങിനെയാ   കോളേജില്‍ നിന്നും വീട്ടില്‍ എത്തുബോളെക്കും   നമ്മുടെ വായനോക്കികളുടെ   രാജാവ്‌ വന്നിടുണ്ടാകും ....മനസ്സിലായോ ?? ഇല്ലേ ?  നമ്മുടെ ബ്രോക്കെര്‍ മാമന്‍ .....വിശന്നിട്ട്    വരുമ്പോള്‍ അമ്മയെ വിളിച്ചു   ഓടിവവരുമ്പോള്‍  ആകും നമ്മുടെ "സ്കാന്നെര്നെ" കാണുക   ....എന്റമ്മോ  അടിതൊട്ടു  മുടി വരെ സ്കാനിംഗ്‌ ആണ്....ഹ്മ്മം കുറെ   പേര്‍ക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും ആണുങ്ങള്‍ക്ക്  അത് അറിയില്ലാലോ....വേണം എങ്കില്‍ ഇവരെ അവര്‍ക്ക് ഗുരു വാക്കാം .....അത്ര ബെസ്റ്റ് ആണ്..  ..ഇവരെ ഓര്‍ത്താണ്   സ്കാന്നെര്‍ എന്നാ പേര് വന്നത് എന്നൊരു  സംശയം ...ഒരുനേരം സ്കാനിംഗ്‌ മെഷീന്‍ കേടു  ആയാലും ഇവരെ നിര്‍ത്താം കേട്ടോ. ...നമമുടെ  സ്വാതത്ര്യം  കൈ കടത്താന്‍ വരുന്ന ഇവരെ തല്ലി കൊല്ലാന്‍  ഓക്കേ തോന്നാറുണ്ട്.....അങ്ങിനെ എന്റെ കല്യാണം കപ്പലുകാരനുമായി ഉറപ്പിച്ചു  ....ഉപദേശം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി.അത് എഴുതാം തുടങ്ങിയാല്‍   മാനസ്സപുത്രി സീരിയല്‍ ആകും അതിനാല്‍ വേണ്ട....എന്തായാലും.  കപ്പലുക്കാരനെ കെട്ടുന്നത്  ഒരു റിസ്ക്‌ ആണ് എന്നായി....ഹ്മ്മം എതിര്‍ത്തിട്ടു  കാര്യമില്ല ...ഞാന്‍ ആ റിസ്ക്‌ എടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു...." ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞാല്‍ പുള്ളി പറയും   അങ്ങേരു ആണ് റിസ്ക്‌ എടുത്തത്  എന്ന്  ......കപ്പല്‍ ഓടിക്കാം , ബിമാനം പറത്താം......കടല് കലങ്ങി മറിഞ്ഞാലും ...സാരമില്ല  കല്യാണം  കഴിക്കുന്നത്   ആണ് റിസ്ക്‌ എന്ന്..." അപ്പോള്‍ ചുള്ളുവില്‍  ഒരു ഉപദേശം   കന്യകന്മാര്കും കന്യകമാര്‍ക്കും     ....കല്യാണം അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന്.....       കല്യാണം ഓക്കേ കഴിഞ്ഞു   ഷിപ്പ് വരുന്നത് ബോംബയില്‍  അന്ന് എന്ന് ബോംബെ എങ്കില്‍ ബോംബെ  പോയല്ലേ  പറ്റു... യുദ്ധത്തിനു  പോകുന്ന പോലെ ഞാന്‍ ബാഗുംപെട്ടിയും ഓക്കേ ആയി പുറപെട്ടു...സെന്റി റോള്‍ഒന്നും വേണ്ട എന്തയാലും  ബോംബെ പോര്‍ട്ടില്‍ എത്തി... ...അതാ  നമ്മുടെ  ബാഹനം   കൊള്ളാം ഒരു ഗജവീരന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട്.... നല്ല ഒരു ചരക്ക് കപ്പല്‍ ...നെറ്റി ചുളികണ്ട   നല്ലൊരു കപ്പല്‍ എന്നാക്കി ഞാന്‍.....കപ്പലിന് അടുത്ത് എത്തി... ലോഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്ടംമ്മോ നല്ലൊരു ഉയരത്തില്‍ ആണ് ആശാന്‍ .....താഴെ  "ഗാഗ്  വേ ഉണ്ട്" നമ്മുടെ ഗോവണി ....നല്ല  ഉയരത്തില്‍.....ഭാഗ്യം   ചെറുപ്പത്തില്‍ മരം കേറാന്‍ പഠിച്ചത് ഗുണം ആയി ....ഞാന്‍ മനസ്സില്‍ കരുതി.......അമ്മക്ക് അന്നൊക്കെ എന്തൊരു പരാതി   ആയിരുന്നു....മരം കേറ്റം പറഞ്ഞു....കണ്ടോ   ഇന്നിപ്പോള്‍   കപ്പലുകാരനെ കെട്ടാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യത ആണ് മരം കേറ്റം...അങ്ങിനെ ഞാനും ആ മരംകേറ്റം  ഇവിടെ   നടത്തി....ഹ്മം  കൊള്ളാം  എ സി ഒക്കെയുണ്ട് ... ലിഫ്റ്റില്‍ ഓക്കേ കേറി റൂമില്‍ എത്തി....എന്തോ  അപ്പോള്‍ ഒരു സങ്കടം  ... അമ്മയെ  കാണാന്‍ ഓക്കേ തൊന്നിട്ടോ ....ഹ്മ്മം...ഏട്ടന്‍ ആണെകില്‍  റൂമിലാക്കി  പോയി.... അങ്ങേരു പപണിയുണ്ടല്ലോ ....ഹാന്റിംഗ്  ആന്‍ഡ്‌ ടേക്കിംഗ്  ഓവര്‍ ആണത്രേ .........കപ്പലില്‍ കപ്പിത്താനെ  കിഴവന്‍ എന്നാണ് പറയുക....ഇവിടെ ഏട്ടന്‍ ചീഫ് ഓഫീസര്‍ ആയിരുന്നു അന്നേരം ....ഞാന്‍ പാവംഒറ്റക്കായി........


  ..കുറച്ചു നേരം  പോര്‍ട്ട്‌ ഹോള്‍ ( ജനല് ) വഴി നോക്കി ninnu ....കന്റൈനെര്‍  കപ്പലില്‍ കേറ്റുന്നത് കാണാം ....കുറച്ചു കുടി  അപ്പുറത്തെ   വശത്തേക്ക്  നോക്കിയപ്പോള്‍ കടല് കാണാം ...ആ  കപ്പല് പോകുമ്പോള്‍  കടല് ശരിക്കും   കാണാം......അയ്യോ  വിശന്നിട്ട്   വയ്യ .എന്താ ഇപ്പോള്‍ ചെയുക....ആരെയും കാണാനും ഇല്ല ഇരുമ്പ് വാതില് മാത്രം   ...ടിക്ക് ടിക്ക്   ഓ  ആരോ വാതിലില്‍ മുട്ടി വേഗം ഓടി ചെന്ന്  തുറന്നു....സത്യത്തില്‍  ഒരു ജയില്‍ തുറക്കുന്നപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്.....ഭാഗ്യം അതാ വേറെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവി....കയില്‍ ടി  കപ്പു  ഉണ്ട് ....ഹ്മ്മം ഞാന്‍ അയാളെ നോക്കി....ഒരു വയസ്സന്‍....അയാള് ചോദിച്ചു മേം സാബ്‌ ആപ്കോ ചായ്   ചാഹിയെ ക്യാ?  ...ഹാമ്ജി....ഞാനും  പറഞ്ഞു ..ഭാഗ്യം  സ്കൂളില്‍ ഹിന്ദി പഠിച്ചത്  തുണച്ചു       

  വീണ്ടും ആ ഇരുമ്പ് വാതില്‍ അടച്ചു...ഒരു ഓഫീസ് റൂം ,ബെഡ്രൂം..ഒക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ.....  ഷിപ്പില്‍ കാലത്ത് ഏഴു മണി തൊട്ടു എട്ടു മണി വരെ  പ്രഭാത ഭക്ഷണം ...ഉച്ചക്ക്പന്ത്രണ്ടു  തൊട്ടു ഒന്ന് വരെ ആണ്...വൈകുന്നേരം ആറു തൊട്ടു ഏഴു വരെ...ഇതന്നു ഇവിടത്തെ   ശീലം..തോന്നിയ നേരത്ത് ഫുഡ്‌ അടിച്ച സ്വഭാവം ആണ് ..പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല...എന്തായലും....സാരമില്ല......വിശന്നിട്ടു വയ്യ എന്താ ചെയുക ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില .....ഉച്ചക്ക്  ഒരു ബെല്‍ ഉണ്ട് ഹഹഹ....വീണ്ടും സ്കൂളില്‍ എത്തിയപോലെ...ബെല്‍കേട്ട്   ഞാന്‍ നിന്ന് എന്ത്ന്നവോ...ചെയ്ണ്ടത്, ഏട്ടന്‍ വരുന്നു കാണാന്‍ ഇല്ലാലോ ....ഓ ഭാഗ്യം അങ്ങേരു അതാ ഓടി  വരുന്നു ....സോറി ഓക്കേ പറഞ്ഞു  വാ വേഗം ...ഞാന്‍ കാണിച്ചു തരാം എന്നി ഒക്കെ നീ നോക്കി ചെയണം എന്നായി...  ഹ്മം മൂളി എന്നെ ഉള്ളു ...പേടിയായിട്ട്  വയ്യ...അങ്ങിനെ ഡൈനിങ്ങ്‌ റൂമില്‍ എത്തി....ഭാഗ്യം കുറച്ചു തലകള്‍ കാണാനുണ്ട് ..അപ്പോല്കും രണ്ടു  മേം സാബ്‌ മാര്  വന്നു ....ഒരാള് സെക്കന്റ്‌  എഞ്ചിനീയര്‍   ടെ ഭാര്യാ ആണ് മല്ലു  ആണ് ///പിന്നെ കപ്പിത്താന്റെ ഭാര്യാ  ഹിമാചല്‍ കാരിയും .പിന്നെ  ജോലിക്കാര്‍   അധികവും ബംഗാളിന്റെ ആളുകള്‍ ആണ്. ...അങ്ങിനെ ഞാനും അവിടത്തെ പി ഡി പി കമ്പനി  ജോയിന്‍ ചെയ്തു ....(പരദൂഷണം ത്നന്നെ) ഹഹ്ഹ ഇതു നാട്ടില്‍ പോയാലും അതിനു അല്ലെ കിട്ടുമല്ലോ.....പ്രായത്തില്‍ ഞാന്‍ ആയിരുന്നു ചെറുത്‌ ....അപ്പോള്‍ അവര് എന്നെ അനിയത്തിനെ പോലെ   കണ്ടിരുന്നത്.. അതിനാല്‍  ഇഷ്ടം  പോലെ ഉപദേശം കിട്ടി.....

  .വീണ്ടും ഒരു  മെഗാ സീരിയല്‍.......................സീരിയല്ന്റെ  ഒരു ഗുണം  നമ്മള് മല്ലുസ്ന്നു  നല്ല തോലികട്ടിയായി ...കപ്പല് പോകുമ്പോള്‍  കടല്‍ ചൊരുക്ക് വരും ചിലര്  ചര്ദ്ധിക്കും  എന്നോകെ  ആയിരുന്നു സംസാരം....എന്റെ ഉള്ള നല്ല ജീവന്‍ പോയി....ഹേ  എനിക്ക്   അങ്ങിനെ ഒന്നും   വരില്ല എന്നോകെ  പറഞ്ഞു    ഞാനും റൂമില്‍ പോയി.....കപ്പല്  ഒരു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ പോകും  എന്ന്... ഈശ്വരാ ....എന്താകുമോ എന്തോ....ശരിക്കും  അമ്മയെ കാണണം ...ഇപ്പോലെങ്കില്‍  ഹച്. ഐഡിയ.എയര്‍ടെല്‍ ഒക്കെയുണ്ട്   അന്ന് .ഒന്നുമില്ല ....ലാന്‍ഡ്‌  ലൈന്‍ തന്നെ ശരണം  ....അതിനു കരക്ക്‌ പോകണ്ടേ   ...ഹ്മ്മം പണ്ട് സ്കൂളില്‍ മാഷുമാര്‍  പറയാറില്ലേ ...കരയിലും   വെള്ളത്തിലും  ജീവിക്കുന്ന ജീവി.....ഇതിപ്പോള്‍ ഞാനും അങ്ങിനെ ആയി.........ഉച്ചക്ക് ചെമ്മീനും  ,തണ്ണിമത്തനും  ആണ്  ഫുഡ്‌.. കപ്പല് പോകുമ്പോള്‍   ചര്ധിക്കുംമോ   ???പേടിയായി......
  തുടരും.........അതേയ്  ഒറ്റ അടിക്കു  ഇത്ര എഴുതാന്നെ പറ്റുന്നുള്ളൂ.......അതിനാല്‍  ...ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്  ചെയന്നെ .....മെഗാ സീരിയല്‍ ആക്കില്ല കേട്ടോ                       

  കൃഷ്ണാ


  മുരളി  ഗാനത്തിനായി   കാതോര്‍ത്തു ഞാന്‍
  കൃഷ്ണാ നിന്‍ മുരളി  ഗാനം  ശ്രവിക്കാന്‍  ഭാഗ്യ മെനിക്കുണ്ടോ ?
  നിന്‍ കുസൃതിതന്‍  നോട്ടം ഒന്നു കാണുവാന്‍   ഭാഗ്യ മെനിക്കുണ്ടോ ?
  ചുരുണ്ട  കാര്‍കൂന്തലില്‍  ഒളിക്കുവാന്‍  എനിക്ക് മോഹം....
  നിന്‍  പുഞ്ചിരി  കണ്ടാല്‍   മറക്കും   ഞാനെന്‍  സര്‍വദുഖവും .....
  കൃഷ്ണാ കാത്തിരുപ്പു  ഞാന്‍    ആ കരുണക്കായി ......എന്‍ മനം തുടിക്കുന്നു  കണ്ണാ 
  നിനെ  ഒരുനിമിഷം   എങ്കിലും  കാണുവാന്‍ ......നിന്നില്‍  ലയിക്കണം   ...,എനിക്ക്...
  ആ മുരളി  ഗാനത്തില്‍ അലിഞ്ഞു  ചേരണം....

  മരണം


  മരണം  കറുത്ത പുതപ്പെന്നപോലെ
  എന്നെ  തേടിയെത്തവേ.....
  ആത്മാവിന്‍ നൊമ്പരം ഞാനറിഞ്ഞു .....
  ശിഥിലമായെന്‍   ശരീരത്തിന്റെ   നൊമ്പരം   ഞാനറിഞ്ഞു....
  ചുറ്റും വിലപിക്കുന്ന  മുഖങ്ങള്‍ .........
  എല്ലാം  നോക്കിനില്‍ക്കവേയ്   .....
  അറിഞ്ഞു ഞാനാസത്യം  ആത്മാവിനും   നൊമ്പരമുണ്ടെന്നു....,
  എന്‍ പ്രിയരോട്  ഒന്നും മിണ്ടാനാകാതേ .......
  ഒന്നു തൊടുവാനാകാതേ.....ഞാന്‍  നിന്ന് പോയ്‌   ,
  എന്‍  പ്രിയ ശരീരത്തെ നോക്കി ഞാന്‍  നിന്നു....
  എന്നെ  പൂര്‍ണ്ണമാക്കിയെന്‍  ശരീരത്തോട് ......
  നന്ദി  പറയാന്‍   വാക്കുകളിലെനിക്ക് ,
  എന്‍   ശരീരത്തില്‍  തിരിച്ചു   കയറാന്‍  സാധിക്കാതെ...
  എന്‍  ജീവന്‍   പിടയവേ  .....
  അറിഞ്ഞു ഞാനാ  സത്യം   മരണം  ഭീകരമെന്നു ....
  സ്വപ്നം    പോലൊരു   മരണം   ,വേദനയില്ലതൊരു മരണം ..
  അതുമെന്‍  പ്രിയര്‍ക്കു   മുന്നില്‍
  കാത്തിരുപ്പു......ഞാന്‍  ....കാത്തിരുപ്പു

  Saturday, 9 January 2010

  പ്രണയത്തിന്‍ തീവ്രത


  പ്രണയത്തിന്‍  തീവ്രത  അറിയുക,
  അകലുമ്പോള്‍ അല്ലോ....
  ഏകാന്തതയുടെ   തീരങ്ങളില്‍ .....
  നടക്കവേ   അറിയുന്നു  നാം   പലതും   വൈകിയെന്നു മാത്രം ...,   ഒരുവേള     ..വഴിതെറ്റി  വന്ന    മന്ദമാരുതന്‍ ....തന്‍
  തഴുകല്‍                എന്നെ       തളര്‍ത്തിയോ ...???
  മനസ്സില്‍  തുളുമ്പും ഗദ്ഗദം ...
  ശോക ഗാനമായ്  മൂളവേ....
  ഈരടികള്‍  കേള്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക്   ഹൃദ്യം .....
  ഹൃദയത്തിന്‍  അടിത്തട്ടില്‍  നിന്നാണല്ലോ ........
  പ്രാണന്‍   വേര്‍പിരിയും വേദന ......
  അതിജീവിച്ചു    ജീവിക്കുന്ന  പല  മനുഷ്യകോലങ്ങള്‍  ..
  കണ്ടു ഞാന്‍ പലപ്പോഴും ....
  വെളിച്ചമില്ലാത്ത  കണ്ണുകള്‍
  ചൈതന്യമറ്റ     മുഖംശ്രീ ....
  പാവം ജീവിക്കാന്‍  മറന്ന മനുഷ്യര്‍ ....

  Friday, 8 January 2010

  കേള്‍ക്കുന്നിലേ എന്‍ നാദം


  മഴ  പെയ്ത്‌  മാനം  തെളിഞ്ഞ നേരം ...
  എന്‍  മനം നിറഞ്ഞു  തുളുമ്പി യല്ലോ .....
  നിന്നെ   കാണുവാനെന്തു    ഭംഗി ......
  എന്തൊരു  ചന്തം   ആ മിഴികള്‍  ....
  നിറഞ്ഞു   നില്‍ക്കും മിഴിനീര്‍  തുള്ളികള്‍ .....
  ഇറ്റിറ്റു  വീണു   ഭൂമിയില്‍
  കണ്ടിട്ടും    കണ്ടിട്ടും  കാണാത്ത  ഭാവം
  നിന്‍ മാറില്‍  അമരാന്‍   എനിക്കു മോഹം....
  ഭൂമിയെ  പുണരും  മഴത്തുള്ളിപോലെ 
  എന്‍  മിഴിനീര്‍തുള്ളികള്‍  കൊണ്ട് നിനെ പുണരാന്‍   എനിക്ക് മോഹം   
  കണ്ണില്‍ വിരിഞ്ഞത്   നിന്‍  സ്വപ്നം....
  കാതില്‍ കേട്ടത്   നിന്‍   മൊഴികള്‍
  ജ്വലിച്ചു    എന്‍ അന്തരംഗം ......
  തുടികൊട്ടും നേരം   എങ്ങു പോയ്‌  നീ
  കേള്‍ക്കുന്നിലേ      എന്‍  നാദം  .....

  കടല്‍

  നീലിമയാര്‍ന്ന  കടലില്‍ ആഴങ്ങളിറങ്ങാന്‍ കൊതികവേയ്..
  തലോടിയെത്തിയ  മന്ദമാരുതന്‍   പുഞ്ചിരി  എന്നില്‍ നിറയവേ..ജീവിതമാകും കടലില്‍ ആഴത്തില്‍  ഊര്ന്നിറങ്ങവേ....
  ശാന്തമാം  കടലിന്‍  സൗന്ദര്യം അലയടികവേയ്....നിമിഷങ്ങള്‍ മറന്നു ഞാന്‍  നില്‍പു
  തിരമാലകള്‍ തന്‍  അലയടിപോലെ  എന്‍ മനം  ചാഞ്ചകം  ആടുകയാണ് ....
  ചിലനേരത്ത്  അപ്പുപ്പന്‍  ഘടികാരത്തില്‍   പെന്റുലമാടുന്നപോലെ....
  മനസ്സു പിടക്കുകയാണ്....\
  ഏകാന്തത  മാത്രം  എനിക്കാവില്ല ....
  ഹൃദയം  തുറന്നാലും  ശുന്യതമാത്രം  ....
  മനസ്സിലാക്കുവാന്‍  പറ്റാത്ത  ബന്ധങ്ങള്‍  .......
  ...എന്നിട്ടും   മോഹിപ്പു  ഞാന്‍  ഈ ജീവിതത്തെ  ....
  ഈശ്വരന്‍  തന്നതല്ല്ലേ  .........കളയില്ല ഞാനിതു   എവിടയും  ...
  കാത്തിരുപ്പു  ഇനിയുമൊരു   ശാന്തമാം   കടലിനായി.........

  നിലാവില്‍

       നിലാവില്‍  കുളിച്ച   രാത്രിയില്‍   ......
  മാനം  നോക്കവേ   കണ്ടു ഞാനാ   മുഖം   പലവട്ടം...,
  ആ  പുഞ്ചിരി  കണ്ടു അറിയാതെ  മന്ദഹസിച്ചു  ഞാന്‍                     
  താരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍   താര  റാണി പോല്‍  ശോഭിച്ചവള്‍
  പാലപൂ , പാരിജാതം    വിരിഞ്ഞിടും വേള......
  സുഗന്ധം   എന്നില്‍   പടര്‍ന്നു കയറവേ.....
  കോരിത്തരിച്ചു   ഞാനാ  നിമിഷം....
  രാത്രിപുഷങ്ങള്‍  തന്‍  സൌരഭ്യമുള്ള   സുന്ദരി........അവളെന്‍ പ്രാണേശ്വരി ...........

  .
                     നിലാവില്‍  കുളിച്ച   ചന്ദ്രനെപോല്‍
                     സുന്ദരിയാണ്‌  ഞാന്‍.....
               നിശ്ശബധതയുടെ    ആഴങ്ങളില്‍   മയങ്ങുകയാണ്  ഞാന്‍  .......
                നിറഞ്ഞ സ്നേഹവുമായി  തുളുമ്പുന്നു  ഞാന്‍
               നിര്നിമിഷമായി  നോക്കി   നില്‍പ്പു  ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍  .....
     കണ്ടിലാരെയും   നിഷ്കളങ്കമാം    സ്നേഹം  ഏറ്റു    വാങ്ങുവാന്‍
                                 പ്രാപ്തിയില്ലത്താപോല്‍      ഭൂമിദേവി   തളര്‍ന്നു....

    രണ്ടുപേരുടെയും    ഫീലിംഗ് ആണ്   ....ഇതില്‍    ....ഒരു  റിമിക്സ്

  Thursday, 7 January 2010

  കലാലയം


    മാന്തോപ്പുകള്‍  കൊണ്ട്  സമൃദ്ധമാണെന്റെ     കലാലയം
  മാന്തോപ്പുകളിക്കിടയിലുടെ     നടക്കവേ .........
  കുളിര്‍കാറ്റു   വീശിയത്    എന്നെ  തളര്‍ത്തിയോ?
  കൊഴിഞ്ഞു പോയെന്‍  ബാല്യവും   കൌമാരവും ....\
  ഇനി  എനിക്കന്യം  എന്നാ ദുഃഖ സത്യം  എന്നെ തളര്‍ത്തിയോ..?
  കൌമാരത്തിന്‍  വസന്തത്തില്‍   വര്‍ണ്ണ തുബിയെപോല്‍  ...
  പരിലസിച്ചു....പാറി പറന്നിടുന്നു.....യൌവനത്തിന്റെ   ഈ വിഥിയില്‍
  എത്തി പകച്ചു  നില്‍ക്കുകയാണ്         ഞാന്‍
  .....
  എന്തും   സ്വന്തമാക്കും   എന്നമട്ടിലെ ,   ...കൌമാരപ്രായം ...കൊഴിഞ്ഞു പോയ്‌
  ഗൌരാവമാര്‍ന്നൊരു   യൌവനം  ...എത്തി നില്കുന്നു....\
  ജീവിതം   ആരംഭിക്കുന്ന  ഈ വേളയില്‍ ....
  എന്ത് പ്രയാസമേന്നോ???
  നിഷ്കളങ്ക്കതന്‍   ബാല്യവും   കുസൃതിതന്‍   കൌമാരവും ...
  ഇനി ഒരു സ്വപ്നം  മാത്രം  ............
  എന്റെ കൌമാരസ്വപ്നങ്ങള്‍    പൂവണിഞ്ഞാ.......ഈ കലാലയം .......
  എനിക്കെന്റെ    ആലയത്തെക്കാള്‍ ....,
  പ്രിയമാണ്   എന്നതാണ്   സത്യം....

  Wednesday, 6 January 2010

  സരീഗമ


  സരീഗമ  പാടുന്നു   ഹൃദയം   ...
  തന്ത്രികള്‍   മീട്ടുന്നു  തനിയെ .....
  താളം  പിടിക്കാന്‍   മറന്നു ഞാന്‍ നില്പേ  ...
  കാതോര്‍ത്തു  ഞാനാ  ശബ്ദം ....
  രാഗങ്ങള്‍    പോലെ  ലയിച്ചുചേര്‍ന്ന....സ്വരം....
  എന്നില്‍  മീട്ടുന്നത്    ആനന്ദ   ഭൈരവിയോ .../??
  അറിയാതെ   ലയിച്ചുപോയി....
  അറിയാതെ   കൈകള്‍  ചലിച്ചു  .......
  താളമിട്ടു   പോയി.....ഞാന്‍  ...
  ഹൃദയം  തുറന്നു പാടി.....തില്ലാന  ............
  സംഗീതമാര്‍ന്നാ  നിമിഷം  .....സര്‍വം  മറന്നു  നില്‍പു..

  Tuesday, 5 January 2010

  ജീവിതം  നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍  .,,മഴവില്ലിന്‍ ചാരുതയില്‍  നൃത്തമാടുമ്പോള്‍  ....
  മയിലെന്നപോലെ  മനം തുടിച്ചു...
  മതിമറന്നു   നൃത്തമാടാന്‍  കൊതിച്ചു  ഞാന്‍   .....
   ആടി തീരാനുള്ള തല്ലോ..... ഈ  ജീവിതം  ....
  ആട്ടവിളക്കിന് മുന്‍പില്‍   വേഷങ്ങള്‍  ആടുന്നു 
        നാം....
  കഥ  അറിയാതെ    ആട്ടമാടുന്നു.......
  കഥകളിതന്‍    ഭാവങ്ങള്‍   കൊണ്ട് നാം  ...ആടുന്നു  പലപോലും.
  മുഖം  മുടി  തന്‍   അടിയില്‍   ഒളിക്കുന്നു    ജീവിതം......
  മറ  മാറ്റി   പുറത്തു വരാന്‍   കൊതിച്ചു   ഞാന്‍
  തരില്ലേ  ..... എനിക്കുമൊരു     അവസരം....
  ജീവിക്കാന്‍    കൊതിയേറെ  ........ഉണ്ടെന്നിരിക്കലും .....,
  ചിത്രശലഭം   പോല്‍    ആയുസ്സ്  അറ്റ്  പോകുന്നു....
  ഈ ലോകത്തിന്‍     തിന്മകള്‍   കണ്ട്...
  അരുതേ    നീച   വേഷം   അരുതേ   .....
  കണിക്കൊന്ന പൂത്തപോലൊരു   സുന്ദരി..
  കിലുകിലെ ചിരിക്കുമ്പോള്‍  തിളങ്ങുന്ന  മണിമുത്തുകള്‍ ..
  അവളെ   തഴുകുന്ന മന്ദമാരുതന്‍  ഞാനായെങ്കിലോ..
  ആ  കാര്‍കൂന്തലിനെ  മെല്ലെ തലോടമായിരുന്നു
  കുറുമ്പുള്ള  ആ  നോട്ടമെന്‍
  ഹൃത്തിൽ   പതിയവേ..
  തുടിച്ചുവെന്‍  ഹൃദയം വാരിപ്പുണരുവാന്‍..
  നോക്കി നിൽക്കെ  ഞാനറിയുന്നില്ല...
  രാവും പകലും;
  ലയിച്ചു നിന്നു  ഞാനാ  സൌന്ദര്യത്തില്‍

  Monday, 4 January 2010

  പ്രകൃതി'


  മഴയില്‍നനഞ്ഞ സുന്ദരിപോലെ.....പ്രകൃതി നീയെത്ര സുന്ദരി....


  ഈറനുടുത്ത സുന്ദരിപോലെ ലാസ്യ ഭാവത്തില്‍ നീ നില്പൂ...

  തുളുമ്പി വിഴുന്ന മഴത്തുള്ളികള്‍....

  നിന്മേനി പുണരുമ്പോള്‍ ..,വൈരം പോല്‍ തിളങ്ങിയോ ......

  തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും ഇളം കാറ്റില്‍ ആടുമ്പോള്‍ .......

  നിന്നെ കാണാന്‍ എന്തൊരു രസമെന്നോ....????

  നിന്‍  മാറില്‍ തലചായ്ക്കാന്‍ ..ഞാന്‍ കൊതിച്ചു.....

  നിന്‍ മേനി പുണരാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിച്ചു ഒരു വേള.............,

  കിളികള്‍ തന്‍ ആരവം ...

  നിന്‍ ചിരിയില്‍ അലിഞ്ഞുപോയി....

  മഴയില്‍ നഞ്ഞ നിന്‍ മേനിയില്‍ മൃദുലമായി പൂക്കള്‍  തലോടിയോ .......

  ഇളം കാറ്റില്‍ ഉലയുന്ന നിന്‍ അടകള്‍ .....

  നോക്കിനില്‍ക്കവേയ്..........കൈകള്‍ തരിച്ചു ഞൊരിഞ്ഞിടുവാന്‍ ......

  പ്രകൃതി നീയെത്ര സുന്ദരി ...നിന്‍ ലാസ്യ ഭാവം മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞു .....

  മിഴികള്‍ അടച്ചു ഞാന്‍ നിന്നു......,

  നിന്നിലേക്ക്‌ എന്നെ ആവാഹിക്കുവാന്‍ .......

  Saturday, 2 January 2010

  നഷ്ടപെടുന്ന പ്രണയം(മൊബൈലിന്റെ പ്രണയം)

  മനസ്സില്‍ ഗദ്ഗദം മൂളവേ........


  അതൊരു രാഗമായ് ,ശോകരാഗമായ്

  പ്രണയത്തിന്‍ തീവ്രത നിറഞ്ഞൊരു ഗാനമായി....................

  നിറഞ്ഞ മിഴികള്‍ തിളങ്ങി ..

  മനം തുടിച്ചു......ഇതൊരു സുന്ദരമാം അനുഭൂതി.....

  പവിത്രതയാര്‍ന്ന  പ്രണയം അതൊരു ഭാഗ്യമെന്നു തന്നെ ചൊല്ലണം..  ഇന്ന് എവിടെയുമില്ലപവിത്രതയാര്‍ന്ന പ്രണയം....

  മനുഷ്യമനസ്സുകള്‍ ശരീരം കാര്‍ന്നു തിന്നുന്ന നരഭോജികള്‍,

  ആധുനിക സൌകര്യങ്ങള്‍ പവിത്രത കാര്‍ന്നു തിന്നുന്നു....

  കമിതാക്കിള്‍കിതൊരു.............ലഹരി മാത്രം....

  കാവ്യ ഭാവനയില്‍ വിരിയുന്ന സുന്ദരമാം പ്രണയം

  ഇന്ന് കവിതകളില്‍ മാത്രം........വെലോപ്പിളിയും , വള്ളത്തോളും, ആശാനും....

  എല്ലാം മണ്മറഞ്ഞു പോയ നേരം ..............,

  പ്രണയത്തിന്‍ പവിത്രതയും മണ്മറഞ്ഞു പോയി....

  എന്നുവരുമെന്‍ സുന്ദരമാര്‍ന്ന ...പവിത്രതയുടെ.....,

  മഞ്ഞച്ചരടിലാര്‍ന്ന പ്രണയം....

  കാത്തിരുപ്പു. ഇന്നും കാത്തിരുപ്പു.......

  ( ഒരു അപേക്ഷ..... പ്രണയം ആവാം അതിന്റെ ലഹരി മൊബൈലില്‍ നു കൊടുക്കലെ...................................)

  Friday, 1 January 2010

  megham

  മേഘം.....പഞ്ഞികെട്ടുപോല്‍ സുന്ദരം.....പഞ്ഞി മിട്ടായി പോലെ ......അല്ലേ......മേഘവും പ്രണയവും നമ്മില്‍ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്താന്നെണോ.....വെള്ളുത്ത മേഘം....പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് യഥാര്‍ത്ഥ പ്രണയവും ...... ...............പഞ്ഞിമിട്ടായി അലിഞ്ഞുപോകുന്നപോലെ പ്രണയവും അലിഞ്ഞുചേരും നമ്മളില്‍ .......